ἀναλαμβάνω (analambanô)

da ἀνά e λαμβάνω
TDNT - 4: 7,495
Numero Strong: G353
verbo

1) prendere, sollevare
2) prendere (una cosa per portarla o usarla), ricevere

ἀναλάβετε: 2pl. att. aor. imptv.
ἀναλαβόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀναλαβὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀναλαμβάνειν: att. pres. inf.
ἀναλημφθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀνελάβετε: 2pl. att. aor. ind.
ἀνελήμφθη: 3sing. pass. aor. ind.

elevare: 4
portare appressare: 1
prendere: 5
prendere a bordare: 1
ritirare: 1
togliere: 1
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω