ἀναπληρόω (anaplêroô)

da ἀνά e πληρόω
TDNT - 6: 305,867
Numero Strong: G378
verbo

1) riempire, per esempio una fossa
2) approvvigionare, provvedere

ἀναπληροῦται: 3sing. pass. pres. ind.
ἀναπληρῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἀναπληρῶσαι: att. aor. inf.
ἀναπληρώσετε: 2pl. att. fut. ind.
ἀναπληρώσῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἀνεπλήρωσαν: 3pl. att. aor. ind.

adempire: 2
colmare: 1
occupare: 1
riempire: 1
supplire: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω