ἀναστατόω (anastatoô)

da una parola derivata da ἀνίστημι (nel senso di rimozione)
Numero Strong: G387
verbo

1) provocare, eccitare, sconvolgere
   1a) eccitare tumulti e sedizioni nello Stato
   1b) sconvolgere menti per disseminare l'errore religioso

ἀναστατοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀναστατώσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀναστατώσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.

mettere sottosopra: 1
sobillare: 1
turbare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω