ἀναστρέφω (anastrefô)

da ἀνά e στρέφω
TDNT - 7: 715,1093
Numero Strong: G390
verbo

1) voltare in giù, rovesciare
2) voltare
3) girare di qui e là, girarsi, soggiornare, abitare in un luogo
4) metaforicamente condursi, comportarsi, vivere

ἀναστράφητε: 2pl. pass. aor. imptv.
ἀναστρέφεσθαι: pass. pres. inf.
ἀναστρεφομένους: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἀναστρεφομένων: pass. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἀναστρέψαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀναστρέψω: 1sing. att. fut. ind.
ἀνεστράφημεν, ἀνεστράφημέν: 1pl. pass. aor. ind.

comportare: 1
comportare Dio: 1
comportare durare: 1
condurre: 1
ritornare: 1
tornare: 1
trattare: 1
vivere: 2
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω