ἀναστροφή (anastrofê)

da ἀναστρέφω
TDNT - 7: 715,1093
Numero Strong: G391
sostantivo femminile

1) maniera di vita, condotta, comportamento

ἀναστροφαῖς: dat. pl.
ἀναστροφῇ: dat. sing.
ἀναστροφήν, ἀναστροφὴν: acc. sing.
ἀναστροφῆς: gen. sing.

comportare: 1
condurre: 9
di condurre: 1
modo di vivere: 1
vita: 1
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω