ἀναζάω (anazaô)

da ἀνά e ζάω
TDNT - 2: 872,290
Numero Strong: G326
verbo

1) vivere di nuovo, recuperare la vita
   1a) essere ripristinato ad una vita giusta
      1a1) di uno che ritorna ad uno stato morale migliore
   1b) rianimare, riottenere forza e vigore

ἀνέζησεν: 3sing. att. aor. ind.

prendere vita: 1
tornare in vita: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω