ἀντίλυτρον (antilutron)

da ἀντί e λύτρον
TDNT - 4: 349,543
Numero Strong: G487
sostantivo neutro

1) quello che è dare in scambio per un'altra cosa come prezzo della sua redenzione, riscatto

ἀντίλυτρον: acc. sing.

prezzare di riscattare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω