ἀντίτυπος (antitupos)

neutro di una parola composta da ἀντί e τύπος
TDNT - 8: 246,1193
Numero Strong: G499
aggettivo

1) una cosa formata secondo un modello
2) una cosa che somiglia ad un'altra
   2a) qualcosa nei tempi messianici che risponde ad un tipo (una forma di allegoria), come il battesimo corrisponde al diluvio 1Pietro 3:21

ἀντίτυπα: acc. pl. neut.
ἀντίτυπον: nom. sing. neut.

figurare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω