ἀνταπόδοσις (antapodosis)

da ἀνταποδίδωμι
TDNT - 2: 169,166
Numero Strong: G469
sostantivo femminile

1) ricompensa, una cosa rimborsata

ἀνταπόδοσιν: acc. sing.

ricompensare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω