ἀνταποδίδωμι (antapodidômi)

da ἀντί e ἀποδίδωμι
TDNT - 2: 169,166
Numero Strong: G467
verbo

1) in senso positivo, rimborsare, contraccambiare, ricompensare
2) in senso negativo, dare una sanzione penale, fare vendetta

ἀνταποδοθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ἀνταποδοῦναι, ἀνταποδοῦναί: att. aor. inf.
ἀνταποδώσω: 1sing. att. fut. ind.

contraccambiare: 2
dare retribuire: 2
esprimere: 1
rendere: 1
ricevere contraccambiare: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω