ἀπό (apo)

una particella primaria
Numero Strong: G575
preposizione

1) di separazione
   1a) di separazione locale, dopo verbi che indicano movimento da un posto, cioè di partenza, di fuga
   1b) di separazione di una parte dal tutto
      1b1) dove da tutto una parte è tolta
   1c) di qualsiasi tipo di separazione di una cosa da un'altra con cui l'unione o comunione delle due è distrutta
   1d) di uno stato di separazione, cioè di distanza
      1d1) fisica, di distanza di luogo
      1d2) temporale, di distanza di tempo
2) di origine
   2a) del luogo donde una cosa è, viene, succede, è presa
   2b) di origine di una causa
+ ὅς: fin da

ἀπ', ἀπό, ἀπὸ, ἀφ': prep.

(+ὡς) circa: 1
(+αὐτός) il: 3
(+αὐτός) loro: 3
(+αὐτός) ne: 1
(+αἰτέω αὐτός) fare: 1
(+αἴρω αὐτός) togliere: 2
(+ὁ ἔθνος) straniero: 1
(+ὁ προσευχή) dopo pregare: 1
(+ὁ θεός) Dio: 1
(+) a: 3
(+) a causare di: 1
(+) a motivare di: 1
(+) da: 143
(+) di: 18
(+) fino da: 1
(+) fuori da: 1
(+) il: 4
(+) per mezzo di: 1
(+) su: 2
(+ὁράω σύ) vedere: 1
(+δέ) da: 1
(+εἷς) insieme: 1
(+ὅς) che: 2
(+ὅς) da: 4
(+ὅς) di: 1
(+φοβέομαι) temere: 1
(+καθαιρέω θρόνος) detronizzare: 1
(+μακρόθεν) lontano: 3
(+μέχρι οὗτος ὁ ὥρα) ora essere: 1
(+Μωϋσῆς) Mosè: 1
(+ἐγώ) io: 2
(+ἀλλήλων) si: 1
(+οὗ ἄν) quando: 1
(+οὗ) ormai: 1
(+πνεῦμα) da: 1
(+πρόσωπον) davanti: 1
(+σύ) tu: 1
(+σύ) tuo: 1
(+σύ) voi: 3
a: 16
a causare: 1
come: 1
con: 2
da: 285
da parte: 2
da parte di: 4
da quando: 1
di: 35
dopo: 2
essere: 1
fino da: 18
fino di: 1
fra: 2
fuori: 1
giù: 1
in: 4
lasciare: 1
non tradotto: 24
oltre: 2
oltre da: 1
per: 15
restare: 1
su: 1
suo parte: 1
uno parte: 1
via: 2
via da: 2
Totale: 646

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω