ἀπόλλυμι (apollumi)

da ἀπό e la radice di ὄλεθρος
TDNT - 1: 394,67
Numero Strong: G622
verbo

1) distruggere
   1a) togliere di mezzo completamente, abolire, mettere una fine per rovinare
   1b) rendere inutile
   1c) uccidere
   1d) dichiarare che uno deve essere messo a morte
   1e) metaforicamente dedicare o consegnare alla miseria eterna nell'inferno
   1f) perire, essere perso, rovinato, distrutto
2) distruggere
   2a) perdere

ἀπολεῖσθε: 2pl. med. fut. ind.
ἀπολεῖται: 3sing. med. fut. ind.
ἀπολέσαι: att. aor. inf.
ἀπολέσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀπολέσει: 3sing. att. fut. ind.
ἀπολέσῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἀπολέσητε: 2pl. att. aor. cong.
ἀπολέσθαι: med. aor. inf.
ἀπολέσω: 1sing. att. aor. cong.
ἀπολέσωσιν: 3pl. att. aor. cong.
ἀπόληται: 3sing. med. aor. cong.
ἀπόλλυε: 2sing. att. pres. imptv.
ἀπολλύει: 3sing. att. pres. ind.
ἀπόλλυμαι: 1sing. med. pres. ind.
ἀπολλύμεθα: 1pl. med. pres. ind.
ἀπολλυμένην: med. pres. ptc. acc. sing. femm.
ἀπολλύμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀπολλυμένοις: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
ἀπολλυμένου: med. pres. ptc. gen. sing. neut.
ἀπόλλυνται: 3pl. pass. pres. ind.
ἀπόλλυται: 3sing. pass. pres. ind.
ἀπολομένου: med. aor. ptc. gen. sing. masc.
ἀπολοῦνται: 3pl. med. fut. ind.
ἀπολῶ: 1sing. att. fut. ind.
ἀπολωλός, ἀπολωλὸς: att. pf. ptc. acc. sing. neut.
ἀπολωλότα: att. pf. ptc. acc. pl. neut.
ἀπολωλὼς: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
ἀπόλωνται: 3pl. med. aor. cong.
ἀπώλεσα: 1sing. att. aor. ind.
ἀπώλεσεν: 3sing. att. aor. ind.
ἀπώλετο: 3sing. med. aor. ind.
ἀπώλλυντο: 3pl. pass. impf. ind.
ἀπώλοντο: 3pl. med. aor. ind.

(+αὐτός) fare morire: 4
(+αὐτός) fare perire: 1
(+ὁ αὐτός) per fare morire: 1
(+) perdere: 2
(+ἐγώ) per mandare in perdere: 2
a sterminare: 1
andare perdere: 1
danneggiare: 1
distruggere: 1
fare morire: 1
fare perire: 7
morire: 3
perdere: 33
perdonare: 1
perire: 26
sterminare: 1
svanire: 1
uccidere: 3
Totale: 90

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω