ἀπόστολος (apostolos)

da ἀποστέλλω
TDNT - 1: 407,67
Numero Strong: G652
sostantivo maschile

1) un delegato, messaggero, uno mandato avanti con ordini
   1a) usato specificamente per i dodici apostoli di Cristo
   1b) in senso più largo usati per altri importanti insegnanti cristiani
      1b1) di Barnaba
      1b2) di Timoteo e Silvano

ἀπόστολοι: nom. pl., voc. pl.
ἀποστόλοις: dat. pl.
ἀπόστολον: acc. sing.
ἀπόστολος: nom. sing.
ἀποστόλου: gen. sing.
ἀποστόλους: acc. pl.
ἀποστόλων: gen. pl.

(+) apostolo: 1
apostolo: 72
di apostolo: 2
e: 1
inviare: 2
messaggio: 1
non tradotto: 1
Totale: 80

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω