ἀποστέλλω (apostellô)

da ἀπό e στέλλομαι
TDNT - 1: 398,67
Numero Strong: G649
verbo

1) ordinare a qualcuno di andare in un certo luogo
2) mandare via, congedare
   2a) permettere a qualcuno di partire, affinché possa essere libero
   2b) ordinare a qualcuno di partire, espellere
   2c) scacciare

ἀπεστάλη: 3sing. pass. aor. ind.
ἀπεστάλην: 1sing. pass. aor. ind.
ἀπέσταλκα: 1sing. att. pf. ind.
ἀπεστάλκαμεν: 1pl. att. pf. ind.
ἀπέσταλκαν: 3pl. att. pf. ind.
ἀπεστάλκατε: 2pl. att. pf. ind.
ἀπέσταλκεν, ἀπέσταλκέν: 3sing. att. pf. ind.
ἀπεσταλμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
ἀπεσταλμένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
ἀπεσταλμένους: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
ἀπέστειλα: 1sing. att. aor. ind.
ἀπέστειλαν: 3pl. att. aor. ind.
ἀπέστειλας: 2sing. att. aor. ind.
ἀπέστειλεν, ἀπέστειλέν: 3sing. att. aor. ind.
ἀποσταλέντι: pass. aor. ptc. dat. sing. neut.
ἀποσταλῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
ἀποστεῖλαι: att. aor. inf.
ἀποστείλαντά: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
ἀποστείλαντας: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
ἀποστείλαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀποστείλας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀποστείλῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἀπόστειλον: 2sing. att. aor. imptv.
ἀποστείλω: 1sing. att. aor. cong.
ἀποστελεῖ: 3sing. att. fut. ind.
ἀποστέλλει: 3sing. att. pres. ind.
ἀποστέλλειν: att. pres. inf.
ἀποστέλλῃ: 3sing. att. pres. cong.
ἀποστελλόμενα: pass. pres. ptc. nom. pl. neut.
ἀποστέλλουσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἀποστέλλω: 1sing. att. pres. ind.
ἀποστελῶ: 1sing. att. fut. ind.

(+αὐτός) mandare: 2
(+εἰμί) mandare: 1
(+ἐγώ) mandare: 1
(+πρός ἐγώ) mandare: 1
diffondere notizia: 1
dirigere: 1
egli allora mandare: 1
fare: 1
inviare: 4
mandare: 102
mandare a: 10
mettere: 1
non tradotto: 1
rimandare: 3
rimettere: 1
rivolgere: 1
Totale: 132

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω