ἀπειπάμην (apeipamên)

riflessivo passato di una parola composta da ἀπό e ἐπω
Numero Strong: G550
verbo

1) parlare francamente, esporre, dichiarare
2) impedire
3) abbandonare, rinunciare

ἀπειπάμεθα: 1pl. med. aor. ind.

rifiutare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω