ἀπειθέω (apeitheô)

da ἀπειθής
TDNT - 6: 10,818
Numero Strong: G544
verbo

1) non permettersi di essere persuaso
   1a) rifiutare di credere
   1b) rifiutare di ubbidire
2) non accondiscendere

ἀπειθήσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀπειθήσασιν, ἀπειθήσασίν: att. aor. ptc. dat. pl. masc.
ἀπειθοῦντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
ἀπειθοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀπειθούντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἀπειθοῦσι: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
ἀπειθοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἀπειθῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἠπείθησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἠπειθήσατε: 2pl. att. aor. ind.
ἠπείθουν: 3pl. att. impf. ind.

che rifiutare di credere: 1
disubbidire: 4
inciampare: 1
incredulità: 2
non ubbidire: 2
ribellare: 1
rifiutare di credere: 2
ubbidire: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω