ἀπειθής (apeithês)

da ἄλφα (come una particella negativa) e πείθω
TDNT - 6: 10,818
Numero Strong: G545
aggettivo

1) non può essere persuaso, non conforme, disubbidiente

ἀπειθεῖς: acc. pl. masc., nom. pl. masc.
ἀπειθὴς: nom. sing. masc.

disubbidire: 1
ribellare: 5
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω