ἀποβαίνω (apobainô)

da ἀπό e la radice di βάσις
Numero Strong: G576
verbo

1) scendere da, cioè da una nave
2) capitare, risultare, essere la conseguenza

ἀπέβησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἀποβάντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀποβήσεται: 3sing. med. fut. ind.

dare occasione: 1
scendere: 1
smontare: 1
tornare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω