ἀπογραφή (apografê)

da ἀπογράφω
Numero Strong: G582
sostantivo femminile

1) cancellazione, trascrizione (da qualche modello)
2) un'iscrizione o registrazione nel registro pubblico di persone insieme con il loro reddito e proprietà, come base di un censimento o valutazione, cioè affinché possa apparire quante tasse dovrebbero essere imposte a ciascuno

ἀπογραφὴ: nom. sing.
ἀπογραφῆς: gen. sing.

censire: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω