ἀπογράφω (apografô)

da ἀπό e γράφω
Numero Strong: G583
verbo

1) cancellare, copiare (da qualche modello)
2) mettere in un registro o archivio
   2a) specificamente iscrivere nell'archivio pubblico i nomi delle persone, la loro proprietà e il loro reddito
   2b) iscrivere

ἀπογεγραμμένων: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.
ἀπογράφεσθαι: med. pres. inf.
ἀπογράψασθαι: med. aor. inf.

fare registrare: 1
ordinare censire: 1
per fare registrare: 1
scrivere: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω