ἀποκαλύπτω (apokaluptô)

da ἀπό e καλύπτω
TDNT - 3: 563,405
Numero Strong: G601
verbo

1) scoprire, disporre quello che è stato velato o coperto
   1a) dischiudere, rivelare
2) fare conoscere, fare manifesto, dischiudere quello che prima era ignoto

ἀπεκαλύφθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἀπεκάλυψας: 2sing. att. aor. ind.
ἀπεκάλυψεν, ἀπεκάλυψέν: 3sing. att. aor. ind.
ἀποκαλύπτεσθαι: pass. pres. inf.
ἀποκαλύπτεται: 3sing. pass. pres. ind.
ἀποκαλυφθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
ἀποκαλυφθῆναι: pass. aor. inf.
ἀποκαλυφθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ἀποκαλυφθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
ἀποκαλύψαι: att. aor. inf.
ἀποκαλύψει: 3sing. att. fut. ind.

(+αὐτός) manifestare: 1
apparire: 1
dovere scoprire: 1
manifestare: 5
rivelare: 14
svelare: 2
uno rivelare dare: 1
Totale: 25

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω