ἀπολύτρωσις (apolutrôsis)

da una parola composta da ἀπό e λύτρον
TDNT - 4: 351,*
Numero Strong: G629
sostantivo femminile

1) un rilascio ottenuto con il pagamento di un riscatto
   1a) redenzione, liberazione
   1b) liberazione procurata dal pagamento di un riscatto

ἀπολυτρώσεως: gen. sing.
ἀπολύτρωσιν: acc. sing.
ἀπολύτρωσις: nom. sing.

di redimere: 1
liberare: 2
redimere: 7
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω