ἀπολούομαι (apolouomai)

da ἀπό e λούω
TDNT - 4: 295,538
Numero Strong: G628
verbo

1) lavare

ἀπελούσασθε: 2pl. med. aor. ind.
ἀπόλουσαι: 2sing. med. aor. imptv.

lavare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω