ἀπολογία (apologia)

dalla stessa parola di ἀπολογέομαι
Numero Strong: G627
sostantivo femminile

1) difesa verbale, discorso in difesa
2) un'asserzione ragionata o argomento

ἀπολογία: nom. sing.
ἀπολογίᾳ: dat. sing.
ἀπολογίαν: acc. sing.
ἀπολογίας: gen. sing.

di difendere: 1
difendere: 5
rendere contare: 1
scusare: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω