ἀποσπάω (apospaô)

da ἀπό e σπάομαι
Numero Strong: G645
verbo

1) ritirare, strappare

ἀπέσπασεν: 3sing. att. aor. ind.
ἀπεσπάσθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἀπησπασάμεθα: 1pl. med. aor. ind.
ἀποσπᾶν: att. pres. inf.
ἀποσπασθέντας: pass. aor. ptc. acc. pl. masc.

(+αὐτός) per trascinare: 1
(+ἐγώ) separare: 1
dire addio: 1
prendere: 1
staccare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω