ἀποστάσιον (apostasion)

neutro di un (presunto) aggettivo da una parola derivata da ἀφίσταμαι
Numero Strong: G647
sostantivo neutro

1) divorzio, ripudio
2) una dichiarazione di divorzio

ἀποστάσιον: acc. sing.
ἀποστασίου: gen. sing.

atto di ripudiare: 1
di ripudiare: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω