ἀποστερέω (apostereô)

da ἀπό e stereo (privare)
Numero Strong: G650
verbo

1) defraudare, rubare, derubare

ἀπεστερημένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
ἀπεστερημένων: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.
ἀποστερεῖσθε: 2pl. pass. pres. ind.
ἀποστερεῖτε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
ἀποστερήσῃς: 2sing. att. aor. cong.

danno: 1
frodare: 2
patire qualche danno: 1
privare: 2
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω