ἀποστολή (apostolê)

da ἀποστέλλω
TDNT - 1: 446,67
Numero Strong: G651
sostantivo femminile

1) il mandare
   1a) di una flotta
   1b) dei consoli con un esercito, cioè di una spedizione
2) il mandare, cioè un congedo, rilascio
3) una cosa mandata, soprattutto di doni
4) nel NT, l'ufficio e dignità degli apostoli di Cristo, apostolato

ἀποστολὴν: acc. sing.
ἀποστολῆς: gen. sing.

apostolo: 3
fare apostolo: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω