ἀρέσκω (areskô)

probabilmente da αἴρω (tramite l'idea di emozione eccitante)
TDNT - 1: 455,77
Numero Strong: G700
verbo

1) piacere
2) cercare di piacere
   2a) accogliere le opinioni e gli interessi degli altri

ἀρέσαι: att. aor. inf.
ἀρέσῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἀρέσκειν: att. pres. inf.
ἀρεσκέτω: 3sing. att. pres. imptv.
ἀρέσκοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀρεσκόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἀρέσκω: 1sing. att. pres. ind.
ἤρεσεν: 3sing. att. aor. ind.
ἤρεσκον: 1sing. att. impf. ind.

compiacere: 4
piacere: 13
Totale: 17

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω