ἀρχάγγελος (archaggelos)

da ἄρχω e ἄγγελος
TDNT - 1: 87,12
Numero Strong: G743
sostantivo maschile

1) arcangelo, o capo degli angeli
Gli ebrei, dopo l'esilio, definivano diversi ordini di angeli; alcuni calcolavano quattro angeli (secondo i quattro lati del trono di Dio) del grado più alto; ma la maggioranza ne calcolava sette (secondo il modello dei sette Amshaspand, gli spiriti più alti della religione di Zoroaster).

ἀρχάγγελος: nom. sing.
ἀρχαγγέλου: gen. sing.

arcangelo: 1
di arcangelo: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω