ἀρκέω (arkeô)

a quanto pare una parola primaria (ma probabilmente simile a αἴρω tramite l'idea di alzare una barriera)
TDNT - 1: 464,78
Numero Strong: G714
verbo

1) possedere forza infallibile
   1a) essere forte, bastare, essere abbastanza, essere sufficiente
      1a1) difendere, custodire
   1b) essere soddisfatto, contento

ἀρκεῖ: 3sing. att. pres. ind.
ἀρκεῖσθε: 2pl. pass. pres. imptv.
ἀρκέσῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἀρκεσθησόμεθα: 1pl. pass. fut. ind.
ἀρκούμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀρκούμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἀρκοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.

bastare: 4
contentare: 4
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω