ἀρνέομαι (arneomai)

forse da ἄλφα (come una particella negativa) e la voce media di ῥέω
TDNT - 1: 469,79
Numero Strong: G720
verbo

1) negare
2) rinnegare qualcuno
   2a) negare sé stesso
      2a1) trascurare i propri interessi o dimostrarsi falso
      2a2) comportarsi in modo completamente insolito
3) negare, rinnegare, abiurare
4) non accettare, rigettare, rifiutare una cosa offerta

ἀρνεῖσθαι: med. pres. inf.
ἀρνησάμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀρνησάμενός: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀρνήσασθαι: med. aor. inf.
ἀρνησάσθω: 3sing. med. aor. imptv.
ἀρνήσεται: 3sing. med. fut. ind.
ἀρνήσῃ: 2sing. med. fut. ind.
ἀρνήσηταί: 3sing. med. aor. cong.
ἀρνήσομαι: 1sing. med. fut. ind.
ἀρνησόμεθα: 1pl. med. fut. ind.
ἀρνούμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀρνούμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἀρνουμένων: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἀρνοῦνται: 3pl. med. pres. ind.
ἠρνεῖτο: 3sing. med. impf. ind.
ἠρνημένοι: med. pf. ptc. nom. pl. masc.
ἠρνήσαντο: 3pl. med. aor. ind.
ἠρνήσασθε: 2pl. med. aor. ind.
ἠρνήσατο: 3sing. med. aor. ind.
ἠρνήσω: 2sing. med. aor. ind.
ἤρνηται: 3sing. med. pf. ind.

(+ἄν) rinnegare: 1
negare: 14
rifiutare di: 1
rinnegare: 15
rinunciare: 1
rinunciare a: 1
Totale: 33

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω