ἀσεβής (asebês)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da σέβομαι
TDNT - 7: 185,1010
Numero Strong: G765
aggettivo

1) senza un timore reverenziale verso Dio, che condanna Dio, empio, irreligioso

ἀσεβεῖς: nom. pl. masc.
ἀσεβέσι, ἀσεβέσιν: dat. pl. masc.
ἀσεβῆ: acc. sing. masc.
ἀσεβὴς: nom. sing. masc.
ἀσεβῶν: gen. pl. masc.

(+ἄνθρωπος) empietà: 1
di empietà: 1
empietà: 5
per empietà: 1
vivere empietà: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω