ἀσφαλής (asfalês)

da ἄλφα (come una particella negativa) e sfallo (fallire)
TDNT - 1: 506,87
Numero Strong: G804
aggettivo

1) fermo (quello su cui si può contare)
2) certo, vero
3) pronto a confermare

ἀσφαλὲς: acc. sing. neut.
ἀσφαλές: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
ἀσφαλῆ: acc. sing. femm.

(+) con certezza: 1
(+) di certezza: 1
di certezza: 1
garantire di sicurezza: 1
sicurezza: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω