ἀσπάζομαι (aspazomai)

da ἄλφα (come una particella di unione) ed una presunta forma di σπάομαι
TDNT - 1: 496,84
Numero Strong: G782
verbo

1) tirare a sé
   1a) salutare qualcuno, dare il benvenuto, desiderare il bene
   1b) ricevere gioiosamente
Usato di quelli che si avvicinano a qualcuno; di chi va a trovare qualcuno per un po' di tempo, andando via dopo breve tempo; mostrare rispetto ad una persona distinta visitandola; di chi saluta qualcuno che incontra per la strada (nell'oriente neanche i cristiani e i musulmani si salutano); il saluto era fatto non soltanto con un piccolo gesto ed alcune parole, ma generalmente abbracciandosi e baciandosi, molti viaggi hanno subito ritardi a causa dei saluti.

ἀσπάζεσθαι: med. pres. inf.
ἀσπάζεται, ἀσπάζεταί: 3sing. med. pres. ind.
ἀσπάζομαι: 1sing. med. pres. ind.
ἀσπάζονται, ἀσπάζονταί: 3pl. med. pres. ind.
ἀσπάζου: 2sing. med. pres. imptv.
ἄσπασαι: 2sing. med. aor. imptv.
ἀσπασάμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀσπασάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀσπάσασθε: 2pl. med. aor. imptv.
ἀσπάσησθε: 2pl. med. aor. cong.
ἠσπάζοντο: 3pl. med. impf. ind.
ἠσπάσατο: 3sing. med. aor. ind.

(+αὐτός) salutare: 3
salutare: 56
Totale: 59

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω