ἄδηλος (adêlos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e δῆλος
Numero Strong: G82
aggettivo

1) non manifesto, indistinto, incerto, oscuro

ἄδηλα: nom. pl. neut.
ἄδηλον: acc. sing. femm.

non vedere: 1
sconoscere: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω