ἄφρων (afrôn)

da ἄλφα (come una particella negativa) e φρήν
TDNT - 9: 220,1277
Numero Strong: G878
aggettivo

1) senza ragione
2) inanimato, sciocco, stupido
3) senza riflessione o intelligenza, che agisce senza riflessione

ἄφρονα: acc. sing. masc.
ἄφρονες: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
ἀφρόνων: gen. pl. masc.
ἄφρων: nom. sing. masc., voc. sing. masc.

con leggerezza: 1
di insensato: 1
insensato: 1
pazzia: 4
stoltezza: 3
uno pazzia: 1
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω