ἄγρα (agra)

da ἄγω
Numero Strong: G61
sostantivo femminile

1) caccia
2) quello che è preso nella caccia, il bottino, la preda
   2a) di uccelli o bestie, selvaggina
   2b) di pesce, retata

ἄγρᾳ: dat. sing.
ἄγραν: acc. sing.

pescare: 1
quantità: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω