ἄκαρπος (akarpos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e καρπός
TDNT - 3: 616,416
Numero Strong: G175
aggettivo

1) metaforicamente senza frutto, infruttifero, sterile, che non produce quello che dovrebbe produrre

ἄκαρπα: nom. pl. neut.
ἄκαρποι: nom. pl. masc.
ἀκάρποις: dat. pl. neut.
ἄκαρπος, ἄκαρπός: nom. sing. masc.
ἀκάρπους: acc. pl. masc.

(+) infruttuoso: 1
infruttuoso: 3
senza fruttare: 1
senza portare fruttare: 1
sterilire: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω