ἄκρον (akron)

neutro di un aggettivo probabilmente simile alla radice di ἀκμήν
Numero Strong: G206
sostantivo neutro

1) i confini più lontani, parti delle estremità, fine, più alto, estremo
   1a) della terra
   1b) di cielo

ἄκρον: acc. sing.
ἄκρου: gen. sing.
ἄκρων: gen. pl.

(+αὐτός) altro: 1
cima: 1
estremità: 2
puntare: 1
uno capo: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω