ἄμεμπτος (amemptos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da μέμφομαι
TDNT - 4: 571,580
Numero Strong: G273
aggettivo

1) irreprensibile, senza macchie e difetti, meritevole di nessuna censura

ἄμεμπτοι: nom. pl. masc.
ἄμεμπτος: nom. sing. femm., nom. sing. masc.
ἀμέμπτους: acc. pl. femm.

in modo irreprensibile: 1
irreprensibile: 3
senza difettare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω