ἄνεμος (anemos)

dalla radice di ἀήρ
Numero Strong: G417
sostantivo maschile

1) vento, un'agitazione violenta, corrente di aria
2) un vento molto forte e tempestoso
3) i quattro venti principali o cardinali, da cui i quattro angoli di cielo

ἄνεμοι: nom. pl.
ἀνέμοις: dat. pl.
ἄνεμον: acc. sing.
ἄνεμος: nom. sing.
ἀνέμου: gen. sing.
ἀνέμους: acc. pl.
ἀνέμῳ: dat. sing.
ἀνέμων: gen. pl.

(+ἰσχυρός) vento: 1
(+πνέω) soffiare: 1
da vento: 1
di vento: 2
perché uno vento: 1
uno vento: 2
vento: 23
Totale: 31

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω