ἄθεος (atheos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e θεός
TDNT - 3: 120,322
Numero Strong: G112
aggettivo

1) senza Dio, che non conosce né adora Dio
2) che nega gli dèi, soprattutto gli dèi riconosciuti dallo Stato
3) empio, irreligioso
4) abbandonato dagli dèi

ἄθεοι: nom. pl. masc.

senza Dio: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω