ἄρρητος (arrêtos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e la stessa parola di ῥητῶς
Numero Strong: G731
aggettivo

1) non detto
2) indicibile (a causa della sua sacralità)

ἄρρητα: acc. pl. neut.

ineffabile: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω