ἄρτος (artos)

da αἴρω
TDNT - 1: 477,80
Numero Strong: G740
sostantivo maschile

1) pane, cibo composto da farina mescolata con acqua e cotto al forno
   1a) gli israeliti lo facevano nella forma di una torta rettangolare o rotonda, spesso quanto un pollice, e grande quanto un piatto, così non veniva tagliato ma rotto
   1b) pagnotte consacrate a Dio
   1c) del pane che era usato negli agapi e al tavolo del Signore
2) cibo di qualsiasi tipo

ἄρτοι: nom. pl.
ἄρτοις: dat. pl.
ἄρτον: acc. sing.
ἄρτος: nom. sing.
ἄρτου: gen. sing.
ἄρτους: acc. pl.
ἄρτῳ: dat. sing.
ἄρτων: gen. pl.

(+) cibare: 1
(+) pane: 4
(+ἐσθίω) mangiare: 1
cibare: 2
cinque: 1
di altro: 1
di pane: 13
pane: 72
pasto: 1
uno pane: 1
Totale: 97

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω