ἄρωμα (arôma)

da αἴρω (nel senso di espellere profumo)
Numero Strong: G759
sostantivo neutro

1) spezie, profumo

ἀρώματα: acc. pl.
ἀρωμάτων: gen. pl.

aroma: 3
di aroma: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω