ᾅδης (haidês)

da ἄλφα (come particella negativa) e οἶδα
TDNT - 1: 146,22
Numero Strong: G86
nome località

1) il nome Ades o Plutone, il dio dell'inferno
2) Orcus, il mondo inferiore, il reame dei morti
3) l'uso anteriore di questa parola era: la tomba, la morte, l'inferno
Nel greco biblico è associato con Orcus, le regioni infernali, un luogo scuro e cupo nelle profondità della terra, dove vanno gli spiriti. Di solito Ades è solo la dimora dei cattivi Luca 16:23; Apocalisse 20:13-14; un luogo molto scomodo (TDNT).

ᾅδῃ: dat. sing.
ᾅδην: acc. sing.
ᾅδης: nom. sing.
ᾅδου: gen. sing.

Ades: 8
di Ades: 1
soggionare di morire: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω