ῥῆμα (rhêma)

da ῥέω
TDNT - 4: 69,505
Numero Strong: G4487
sostantivo neutro

1) quello che è o è stato pronunciato da una voce, cosa detta, parola
   1a) qualsiasi suono prodotta dalla voce e che ha un significato definito
   1b) discorso, dissertazione
      1b1) quello che qualcuno ha detto
   1c) una serie di parole unite insieme in una frase (un'affermazione della propria mente fatta in parole)
      1c1) un'espressione
      1c2) un detto di qualsiasi tipo come un messaggio, una narrativa
         1c2a) riguardo a qualche avvenimento
2) argomento, cosa di cui si parla
   2a) in quanto è un tema di una narrazione
   2b) in quanto è una cosa comandata
   2c) un soggetto di disputa, un caso legale
+ οὐ: nessuna cosa

ῥῆμα: acc. sing., nom. sing.
ῥῆμά: acc. sing.
ῥήμασιν: dat. pl.
ῥήματα: acc. pl., nom. pl.
ῥήματά: acc. pl.
ῥήματι, ῥήματί: dat. sing.
ῥήματος: gen. sing.
ῥημάτων: gen. pl.

(+ὁ οὗτος) ciò che: 1
(+ὁ οὗτος) così: 1
(+ὁ οὗτος) quanto dire: 1
(+) cosa: 2
(+) discorrere: 1
(+) parola: 5
(+ἐπιλαμβάνομαι αὐτός) cogliere: 1
(+περί ὁ) quello che: 1
cosa: 3
da parola: 1
di cosa: 1
di parola: 1
dire: 1
discorrere: 1
non tradotto: 2
parola: 44
sentenziare: 1
Totale: 68

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω