ὁμολογέω (homologeô)

da una parola composta dalla radice di ὁμοῦ e λόγος
TDNT - 5: 199,687
Numero Strong: G3670
verbo

1) dire la stessa cosa di un altro, cioè andare d'accordo con, assentire
2) concedere
   2a) non rifiutare, promettere
   2b) non negare
      2b1) confessare
      2b2) dichiarare
      2b3) confessare, cioè ammettere o dichiarare sé stesso colpevole di quello di cui uno è accusato
3) professare
   3a) dichiarare apertamente, parlare liberamente
   3b) professarsi l'adoratore di qualcuno
4) lodare, celebrare

ὁμολογεῖ: 3sing. att. pres. ind.
ὁμολογεῖται: 3sing. pass. pres. ind.
ὁμολογήσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ὁμολογήσει: 3sing. att. fut. ind.
ὁμολογήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
ὁμολογήσῃς: 2sing. att. aor. cong.
ὁμολογήσω: 1sing. att. fut. ind.
ὁμολογοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ὁμολογούντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
ὁμολογοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
ὁμολογῶ: 1sing. att. pres. ind.
ὁμολογῶμεν: 1pl. att. pres. cong.
ὁμολογῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ὡμολόγησας: 2sing. att. aor. ind.
ὡμολόγησεν: 3sing. att. aor. ind.
ὡμολόγουν: 3pl. att. impf. ind.

(+ὅς) fare: 1
affermare: 1
confermare: 2
confessare: 6
confessare dire: 1
dichiarare: 1
fare: 1
fare confessare: 1
professare di: 1
promettere: 1
riconoscere: 5
riconoscere pubblicare: 5
Totale: 26

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω