ὁπλίζομαι (hoplizomai)

da ὅπλον
TDNT - 5: 294,702
Numero Strong: G3695
verbo

1) armare, fornire con arme
2) provvedere
3) fornirsi con una cosa (come con le armi)
4) metaforicamente avere la stessa mente

ὁπλίσασθε: 2pl. med. aor. imptv.

armare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω